جملات قصار

  تعداد بازدیدها

  كاربر در سايت : نفر

يا چنان نمای که هستی، يا چنان باش که می‌نمايی

 «بايزيد بسطامی»

بدترين و خطرناکترين کلمات اينست: «همه اين جورند». تولستوی

حقيقت چيزي نيست که نوشته مي‌شود .. آن چيزي است که سعي مي‌شود پنهان بماند!

به جاي اين كه سعي كنيد مرد موفقيت باشيد، سعي كنيد مرد ارزشها باشيد.

آلبرت انيشتين

اگر همواره مانند گذشته بينديشيد، هميشه همان چيزهايي را به‌دست مي‌آوريد كه تا بحال كسب كرده‌ايد .

 فاينمن

وقتی انسان دوست واقعی دارد كه خودش هم دوست واقعی باشد. «امرسون»

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده زيرا همه فكر مي‌كنند به اندازه كافي عاقلند.  رنه دكارت

فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.
تولستوی

کسی که می‌خواهد رازی را حفظ کند بايد اين واقعيت را که رازی دارد، کتمان کند.   گوته

 

هيچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده‌ی شعری شاعر آن لحظه‌ی شعر است.   پابلو نرودا

 خداوند آزادی را آفريد و بشر بندگی را. «آندره شينه» 

 

 وقتی نهال آزادی ريشه گرفت به سرعت رشد ونمو می‌کند. «جورج واشنگتن»

 

 کسی‌که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لياقت آزادی را ندارد. «بنجامين فرانکلين»

 

دوستان جديد پيدا کنيد اما دوستان قديمی را هم حفظ کنيد، اينها نقره و آنها طلا هستند. «پرمودابترا»

اگر می‌خواهيد در زندگی دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته‌باشيد، کم و خيلی دير با مردم دوست شويد .«هرشل»

نه از خودت تعريف کن و نه بدگويی. اگر از خودت تعريف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگويی کنی بيش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت.   کنفوسيوس

هرگز مردی ولو بسيار نادان را نديدم که از وی چيزی نتوانسته‌ام بياموزم.  گالیله

بزرگترين درس زندگی اينست‌که گاهی احمق‌ها هم درست می‌گويند.

وينستون چرچيل

نخستين نشانه فساد ترک صداقت است. «ميشل دو مونتی»

بالاتر از همه چيز اين‌است‌که با خودمان صادق باشيم. «ويليام شکسپير»

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغيير نمی‌يابند؛ برترين خردمندان و پست‌ترين بی‌خردان.

کسی که زياد حزف می‌زند، يا زياد می‌داند يا زياد دروغ می‌گويد.

اگر قرار باشد بايستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی.   لارنس استرن

چهار روش برای اتلاف وقت وجود دارد: کار‌نکردن، کم کار‌کردن، بد کار‌کردن و کار بيهوده‌ کردن. «آبه‌دولا‌روش» 

سکوت جوابی غيرقابل پاسخ است.    ج. ک. چسترتون

انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد. «ماهيگير ودريا»  ارنست همينگوی

پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنستکه بعداز هر زمين خوردنی برخيزی.  گاندی

اگر می‌دانستند تا كنون چند بار حرفهای ديگران را بد فهميده‌اند، هيچكس در جمع اينهمه پر حرفی نمی‌كرد. يوهان ولفگانگ گوته

اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهميده‌ای. او توجه خواهد کرد و مدت زيادی مديون تو خواهد بود.  يوهان ولفگانگ گوته

ديوانگی بشر آنچنان ضروری است که ديوانه نبودن خود شکل ديگری از ديوانگی است.  پاسکال

عشق عينک سبزی است که با آن انسان کاه را يونجه می‌بيند.  مارک تواين

عشق تنها به چشمان يکديگر خيره شدن نيست، بلکه متفقا به بيرون، به جهت معينی نگاه کردن است.

«دکتر تامس.آ.هريس»

همه مردم را «بعضی مواقع» می‌توان فريفت و بعضی از مردم را برای «همه عمر». ليکن نميتوان همه مردم را برای همه عمر فريب داد.

«موفقيت» بدست‌آوردن چيزی است که دوست داری و «خوشبختی» دوست داشتن چيزی است که بدست‌آورده‌ای.

 

آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.   نیچه

هيچوقت نمی‌توانيد با مشت گره‌کرده دست کسی را به گرمی بفشاريد.  گاندی

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چيزی که از ما نيست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند.    هرمان هسه

۱. مادر شاهکار طبيعت است. «گوته»

۲.خانه بدون زن عفيف، گورستان است. «بالزاك»

مدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتی گرفت، خيلی کثيف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک ار اين کار لذت می‌برد.

شما ممکن است بتوانيد گلی را زير پا لگدمال کنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد. «ولتر؛ نويسنده فرانسوی ۱۷۷۸-۱۶۹۴»

 اين شيوه سگ است که به تلافی سنگی که به او زده‌اند، سگ ديگری را گاز می‌گيرد. «زهار»

خدا هرکسی را که مثل من خوب باشد دوست دارد، اما هر کسی را که مثل تو بد باشد دوست ندارد. اما من تو را با همه بدی ات دوست دارم. چون دلم برايت می سوزد وقتی که می بينم هيچ کس دوستت ندارد!

وجدان صدای خداوندی است. «لامارتين»

برای تربيت اراده بهترين زمان ايام جوانی است.

«فيثاغورث»

باطن وسيرت مردم را در حين بدبختی آنان می‌توان شناخت.    دانیال نبی

مردها را شجاعت به جلو می‌راند و زنها را حسادت.
زن زشت در دنيا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی‌توانند خود را زيبا جلوه دهند.   
  برنارد شاو

دنيا را نگه‌داريد. می‌خواهم پياده شوم. «آنتونی نيولی»
وقتی جوانتر بودم همه چيز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد يا نه!
« مارک تواين»

شکوه دنيوی همچون دايره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهايت بزرگی هيچ می‌‌شود. «ويليام شکسپير»

حقيقت براي آدمی، همانست كه از او يك آدم می‌سازد. «زمين انسانها»

آنتوان سنت اگزوپری

مراقب باشيد چيزهايی را که دوست داريد بدست‌آوريد وگرنه ناچارخواهيد بود چيزهايی را که بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد  جرج برنارد شاو

«شعار گاليله»: کار کنيد تا همه غصه‌ها و پريشانيهای خود را فراموش کنيد.
ــ هيچ چيز بهتر از کار کردن بجای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزديک نمي‌سازد.
«موريس مترلينگ»

«هيچ وقت با يه آدم احمق دهن به دهن نشو. چون كساني كه از بيرون نظاره‌گر اين دعوا هستند، احمق‌تر از اوني هستند كه بتونن تشخيص بدن حق با توئه يا اون

 

پرنده پنج خصلت داشت
نخستين اوج در پرواز
سپس پرواز بی‌همراه
سه ديگر به منقارش هدف گيرد فرا کهکشانها را
چهارم رنگ بی‌رنگی
ودر پايان
نوايش همچنان نجوا
«افسانه‌های قدرت؛ کارلوس کاستاندا»

بنده آنی که در بند آنی. «ابوسعيد ابو‌الخير»

مولوی:
«بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی
زين روی دل عاشق از عرش فزون باشد.»
 

ـــ بهترين کارها سه کار است:
تواضع بهنگام دولت، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت.
ـــ ميانه‌روی در خرج يک نيمه معيشت است،
دوستی با مردم يک نيمه عقل و خوب پرسيدن يک نيمه دانش.
«رسول‌اکرم(ص)»

دوست هر کس خرد و دانش او و دشمنش جهل و نادانی اوست. امام رضا(ع)
راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن؛ دور از جوانمردی انسانيت و مردانگی است.
امام جعفر صادق(ع)
بهترين دوست تو آنست که اشتباهات تو را فراموش کند و خوبيهايت را به ياد داشته باشد.
امام حسن عسگری(ع)
از عاجزترين مردم کسي است که نتواند دوست پيدا کند و از او عاجزتر آنکه دوستش را از خود دور کند.
امام علی(ع)

وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند، ولي قلبش سياه ميشود. «مارك تواين»
هرگز در ميان موجودات مخلوقي كه براي كبوتر شدن آفريده شده كركس نميشود. اين خصلت در ميان هيچ يك از مخلوقات نيست جز آدميان.
«ويكتورهوگو؛ بينوايان»

زندگی جبر نيست؛
اگر بشناسيم چندجمله‌ای محبت و ايثار را
اتخاد ناگسستنی دلهای اهل ايمان را
بسط انسانيت و تجزيه کدورتها و عداوتها را اگر دوستيها را جمع، دشمنيها را کم،
شاديها را ضرب و غمها را تقسيم کنيم،
محبتها را به توان برسانيم و کينه‌ها را به زير راديکال ببريم،
مفهوم زيبای زندگی را می‌فهميم. چندجمله‌ای زندگيتان «تعريف شده‌تر» و اتحاد قلبهايتان مستحکم‌تر باد.

دل بی دوست درخت بی ثمر است. حضرت علی (ع)

وقتی همه با من هم‌عقيده می‌‌شوند تازه احساس می‌کنم که اشتباه کرده‌ام. «اسکار وايلد»

نمی‌توانيم کاری کنيم که مرغان غم بالای سر ما پرواز نکنند اما می‌توانيم نگذاريم که روی سر ما آشيانه بسازند. «ضرب‌المثل چينی»
حتی ميمونها نيز گاهی از درخت می‌افتند.
«ضرب‌المثل‌ژاپنی»

The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all art and science.
Albert Einstein
Of the symptoms for which physicians are consulted, pain in one form or another is the mostcommon and often the most urgent. Properly assessed, it stands pre-eminent among sensory phenomena of disease as a guide to diagnosis
Charles H. Mayo
Physicians think they do a lot for a patient when they give his disease a name.
Immanuel Kant
To write prescriptions is easy, but to come to an understanding with people is hard.
Franz

آلبرت اینشتین : من هرگز به آينده فكر نمي‌كنم، چرا كه خودش به زودي خواهد آمد.

 
I never think of the future - it comes soon enough

Albert Einstein

سخنان مهاتما گاندی

- پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

- تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم.

-  هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم . .

-  خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را.

- این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است . . 

گالیله : هیچ چیزی را نمی توان به کسی یاد داد، ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را از درون خود بیابد....

ویلیام شکسپیر : گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند، بر آنها که می هراسند بسیار تند، بر آنها که به سر خوشی می گذرانند بسیار کوتاه است. اما بر...

ماریو لاگومن:  با زمان قرار زندگی مسالمت آمیز گذاشته ام که نه او مرتبا مرا دنبال کند و نه من از او فرار کنم، سرانجام که به هم خواهیم رسید....

ویکتور هوگو : هرگز در ميان موجودات مخلوقي كه براي كبوتر شدن آفريده شده كركس نميشود. اين خصلت در ميان هيچ يك از مخلوقات نيست جز آدميان....

پیامهای کوتاه، مفید و خواندنی

گوش دادن را بياموز . گاهي اوقات فرصتها بسيار آهسته در مي زنند.

1. نگران فردا نباش ، فردا به قدر كافي نگراني هاي خود را دارد.لزومي ندارد بر مشكلات هر روز بيفزايي!

2. آدمها فقط در يك چيز مشتركند:متفاوت بودن .

3. يك درخت هرچقدر هم كه بزرگ باشد با يك دانه آغاز مي شود.

4. اراده آهنين ،زمين خوردگي هفت باره و بلند شدن هشت باره است

* هر كسي به من كلمه اي بياموزد مرا بنده خود كرده است.

* قناعت ثروتي است كه پاياني ندارد.

* هر كه خود را بشناسد، خدا را شناخته است.

* شجاع ترين مردم آن است كه حرف حق را بزند.

* بزرگترين جهاد‌، مبارزه با نفس است.

* شمشير آخته‌ دردست‌ مرد شجاع‌، عزيزتر از سخن‌ راست‌ نيست‌.

1-«روزي كه مال و فرزندان سود نبخشد مگر كسي كه دلي پاك نزد خداوند آورد.»

2-پياده در شطرنج اگر تا آخر راه ادامه بدهد ، وزير مي شود...!!!

3-انسان با 3 بوسه تكميل ميشود: 1)بوسه ي مادر كه با آن پا به عرصه خاكي ميگذارد 2) بوسه ي عشق كه با آن يك عمر زندگي ميكند 3)بوسه خاك كه با ان پا به عرصه ابديت ميگذارد.

الفبــــای زنــــدگی

با استفاده از حروف فارسی و انگلیسی

الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها

ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم

پ: پویاپی برای پیوستن به خروش حیات

ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها

پیامهای کوتاه، مفید و خواندنی

1- اگر اولش به فکر آخرش نباشي آخرش به فکر اولش مي افتي.

2- لذتي که در فراغ هست در وصال نيست چون در فراغ شوق وصال هست و در وصال بيم فراغ .

3- پروردگارا به من آرامش ده تا بپذيرم آنچه را که نمي توانم تغيير دهم و دليري ده تا تغيير دهم آنچه را که مي توانم تغيير دهم. بينش ده تا تفاوت ايندو را دريابم مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق ميل من رفتارکنند.

جمله های برگزیده

کسی گه خوابه را می شه بیدار کرد ولی کسی که خودش را بخواب زده را نه .

آنگاه که همه به دنبال چشمانی زیبا هستند تو به دنبال نگاهی زیبا باش . / دکتر شریعتی

سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر كه بتوانی چراغی به آن نصب كنی.

اینکه ما جرات نمی کنیم برای این نیست که کارها سخت است-بلکه کارها سخت است برای اینکه ما جرات نمی کنیم!

زندگی مثل یک پیانوست ، همان چیزی را می شنوی که می نوازی!!!

*اگر کاری رو یه نفر تونسته انجام بده پس تو هم میتونی و اگر تا حالا کسی انجامش نداده تو میتونی اولین نفر باشی.

*ارزش انسان به افكار و باورهای اوست

*ایمان داشته باش که کوچک ترین محبت ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود........." ویکتور هوگو "

خوشبختي به كساني روي مي آورد كه براي خوشبخت كردن ديگران مي كوشند.

*شيشه ي دل را شکستن احتياجش سنگ نيست اين دل با نگاهي سرد پرپر مي شود .

با سخن بزرگان و اندیشمندان

کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند . آبراهام لينكلن

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است . اُرد بزرگ

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . شاتو بریان

اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.  اُرد بزرگ

برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری .گراسیان

پندها و آموزه های  قرآنی

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات/١٠) قطعا مؤمنین برادر یکدیگرند

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (المآئده/٤٨) در کارهای خیر از همدیگر سبقت و پیشی بگیرید

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (بقره/٨٣ )  با مردم نیکو سخن بگوئید

وَأَوْفُوا بالْعَهْدِ (اسراء٣٤)  به عهد و پیمان خود وفا کنید

مردان بزرگ ، اندیشه های بزرگ

 ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . اُرد بزرگ

مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت. استائل

 بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا

 آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمند

 اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدی

 آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .  اُرد بزرگ

 مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند. کونته ورسیه

 برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن . علی شریعتی

مجموعه ای از سخنان قصار و کوتاه ارد بزرگ ، فردریش نیچه و جبران خلیل جبران

 به کوشش امیر همدانی

 خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید . اُرد بزرگ

 جنبش تساوی خواهی زنان موجب می شود زن از زنانه ترین غرایز خود دور می شود . فریدریش نیچه

 و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟ آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.

پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان. جبران خلیل جبران

مردان بزرگ ، اندیشه های بزرگ

 آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلكه دشواری رسیدن به سهولت است ...

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند، نه رفتار و عملكرد شما...

سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد...

اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید...

 افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند...

پیش از آنكه پاسخی بدهی با یك نفر مشورت كن ولی پیش از آنكه تصمیم بگیری با چند نفر...

كار بزرگ وجود ندارد، به شرطی كه آن را به كارهای كوچكتر تقسیم كنیم

كارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید...

انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند...

همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد...

تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است...

دشوارترین قدم، همان قدم اول است...

عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید...

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد كه سر از خاك بیرون آورده باشد...

 وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید...

در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش...

امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست...

برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست...

امید، درمانی است كه شفا نمی دهد، ولی كمك می كند تا درد را تحمل كنیم...

بجای آنكه به تاریكی لعنت فرستید، یك شمع روشن كنید!

آنچه شما درباره خود فكرمی كنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است كه دیگران درباره شما دارند...

 هركس، آنچه را كه دلش خواست بگوید، آنچه را كه دلش نمی خواهد می شنود...

 اگر هرروز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید...

صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست...

وقتی شخصی گمان كرد كه دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده كند !

كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد...

كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كند !

بهتر است دوباره سئوال كنی، تا اینكه یكبار راه را اشتباه بروی !!!

آنقدر شكست خوردن را تجربه كنید تا راه شكست دادن را بیاموزید...

اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد كه متعلق به گذشته هستید...

خودتان را به زحمت نیندازید كه از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی كنید از خودتان بهتر شوید ...

خداوند به هر پرنده ای دانه ای میدهد، ولی آن را داخل لانه اش نمیاندازد !

درباره درخت، بر اساس میوه اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش !

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمیزند كه خیال میكند دیگران را فریب داده است !!!

كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند !!

ارش مریوانی: هرگاه در زندگي به يك در بزرگ كه يك قفل بزرگ هم دارد رسيدي ، نترس و نااميد نشو.زيرا اگر قرار بود در باز نشود جاي آن يك ديوار مي گذاشتند!

 

 

مطالب خود را به heart.of.star2004@gmail.com بفرستید تا با نام خودتان در سایت قرار داده شود.

استفاده از مطالب فقط با نام این سایت مجاز است.                      

Powerd by MrhoomaN                                         

 

  :تعداد بازدیدها ازین صفحه